Probleem: Zet N koninginnen op een schaakbord van N x N vakken waarbij de koninginnen elkaar niet kunnen slaan. Dus 2 of meer koninginnen mogen niet in eenzelfde rij of kolom of diagonaal staan. Bovendien (om het aantal oplossingen verder te beperken), mogen de 2 hoofddiagonalen niet worden gebruikt. Voor borden groter dan 12 x 12 vakken wordt na het vinden van 10 oplossingen gestopt. De oplossingen worden weerggegeven met reeksen getallen, welke de kolomnummers zijn van de rijen waar een koningin staat. Kolomnummer 0 is de eerste kolom.

Benodige oplostijd voor een "Intel Quadcore 6600, Windows 7, FireFox 4.0" en bordgrootte 30: 146461 milliseconden, voor bijna 10 miljoen zetten.